Největší ostrovy Albánie

Albánie ačkoli je přímořská země a omývají jí vody Jaderského a Iónského moře, neoplývá množstvím ostrovů. Část albánských ostrovů najdeme na řekách nebo jezerech. Jen dva albánské ostrovy mají rozlohu větší než 1 km2, oba leží v Jaderském moři. Největším albánským ostrovem je ostrov Sazan v Jaderském moři, který má rozlohu 5,7 km2. Sazan leží ve Vlorském zálivu, patnáct kilometrů západně od města Vlora. Ostrov Sazan byl v roce 2015 zpřístupněn veřejnosti, do té doby sloužil jako vojenská základna.

Druhým největším albánským ostrovem je ostrov Kunë, který leží v jaderském moři v deltě řeky Drin v severozápadní Albánii, poblíž města Lezha. Ostrov Kunë má rozlohu 1,4 km2. Třetím největším ostrovem v Albánii je ostrov Malsori, který leží na řece Bojana poblíž města Skadar (Shkodër) na severozápadě Albánie. Ostrov Malsori má rozlohu 0,4 km2 (40 hektarů).

Největší albánské ostrovy:

  1.  Ostrov Sazan 5,7 km2
  2.  Ostrov Kunë 1,4 km2
  3.  Ostrov Malsori 0,4 km2
  4.  Ostrovy Zvernëc 0,1 km2
  5.  Ostrov Shurdhah 0,075 km2
  6.  Ostrovy Ksamil 0,071 km2
  7.  Ostrov Maligrad 0,05 km2
  8.  Ostrov Františka Josefa 0,05 km2
  9.  Ostrov Berat 0,03 km2
  10.  Ostrov Tongo 0,025 km2

Foto: Ostrov Sazan při pohledu z vlorského přístavu, Autor: Anila amataj, Zdroj: commons.wikimedia.org. Licence: CC BY-SA 4.0